Kuinka kongressi toimii – How the congress works

What Individual Members of Congress Do Actually

In general, the earlier you get involved with decision making in the legislative process, the better your chances of having an actual impact on the issue.  The further along the legislative process proceeds, the more cumbersome it will be to change it or even modify the bill.  This is particularly true nowadays that Congress usually groups a number of issues into one for easy processing.

Yleisesti ottaen mitä aiemmin pääset mukaan lakiensäätämisprosessiin, sitä paremmat mahdollisuudet edustajalla on vaikuttaa. Mitä pidemmälle prosessi on ehtinyt edetä, sitä vaikeampi on muuttaa tai muokata esitystä. Tämä on totta etenkin nyt kun kongressi ryhmittelee esityksiä ryhmiksi ja käsittelee ne kerralla.

parliament buildingThe first thing that happens in the whole legislative process is when one or a number of members of Congress introduce a bill to the other members officially. However, from the perspective of the advocate, the actual work begins way before that.

Ensimmäinen asia joka tapahtuu on se että yksi tai useampi kongressiedustaja esittelee esityksen virallisesti muille.

For instance, once an association or a similar party has identified a problem or an issue that should get special attention, one or more members of Congress are contacted. Their  philosophy and earlier voting record should indicate that they are likely to be willing to play a big role supporting the issue in question.  After long and thorough discussions with the senator or representative and their assistants, a formal legislation procedure is prepared for introduction. Bills are given an “H.R.” number or an “S.” number depending whether they are introduced in the senate or The House.

Esimerkiksi, kun yhdistys tai vastaava taho on huomannut ongelman tai epäkohdan, johon toivotaan muutosta, otetaan yhteyttä kongressi edustajiin. Edustajat valitaan heidän aiemman äänestyskäyttäytymisensä ja filosofiansa mukaan niin, että he tuntisivat asian omakseen ja ajaisivat asiaa kongressissa. Pitkien keskustelujen jälkeen virallinen lainsäätämisprosessi laitetaan käyntiin. Esityksille annetaan H.R. numero tai S. numero sen mukaan esitetäänkö ne senaattoreille vai kongressille yleensä.

This is very much a different thing than how the council in Tallinn, Estonia works. You can get to Tallinn best by air from Washington. There are a number of airlines flying to Tallinn’s Lennart Meri airport.

Viron parlamentti Tallinnassa toimii eritavalla. Parhaiten pääset Tallinnaan Washingtonista lentäen. Tallinnan päälentokenttä on Lennart Meri airport. Tallinnaan lentävät useat kansainväliset lentoyhtiöt useasta eri kohteesta ympäri maailman.

Lisätietoja: